حضور و گفتگوی جناب آقای مجتبی محمدی نیا در برنامه نیستان رادیو فرهنگ

حضور و گفتگوی جناب آقای مجتبی محمدی نیا در برنامه نیستان رادیو فرهنگ

پخش قسمت اول گفتگوی جناب آقای مجتبی محمدی نیا ، نایب رییس انجمن صنفی هنرمندان موسیقی ایران و مدیر مرکز آموزش و رشدو استعدادیابی کودک و نوجوان در رابطه با سلسله مباحث رشد و استعدادیابی و مدیریت صحیح پدرومادر و نقش آموزش و پرورش به منظور رشد و شکوفایی استعدادهای فرزندشان در برنامه نیستان رادیوفرهنگ

ارسال یک نظر

پنج × 3 =

نسخه آزمایشی