• در گذشت استاد حسین دهلوی

    استاد حسین دهلوی جاودانه شد حسین دهلوی، ستاره‌ پرنوری در موسیقی ایران، یادگار صبا و شهنازی و از تبار موسیقی‌دانان بزرگ ایران بود که امروز چشم از جهان بربست. “انجمن صنفی هنرمندان موسیقی” این فقدان گران را به همسر شکیبا و فداکار و فرزندان آن استاد بزرگ و همچنین جامعه‌ بزرگ موسیقی تسلیت و تعزیت […]

    ادامه

  • درگذشت بهنام صفوی

    اندوه ما در غم از دست دادن آن عزیز بزرگوار در واژه ها نمیگنجد تنها میتوانیم از خداوند برای جامعه هنری صبری عظیم و برای آن مرحوم روحی شاد و آرام طلب کنیم .   انجمن صنفی هنرمندان موسیقی ایران

    ادامه