• روزنامه توسعه ایرانی- انجمن صنفی هنرمندان موسیقی ایران منتشر کرد.

    انجمن صنفی هنرمندان موسیقی منتشر کرد نامه درخواست حذف قانون ۱۰درصد  انجمن صنفی هنرمندان موسیقی ایران که در اسفندماه سال گذشته به‌عنوان اولین صدای معترض به قانون اخذ ۱۰ درصد از بلیت‌فروشی کنسرت‌ها نامه اعتراضی منتشر کرده بود؛ در ادامه پیگیری‌ها به‌منظور حذف این قانون ناصواب، متن نامه این نهاد صنفی به رئیس سازمان برنامه‌وبودجه را […]

    ادامه