اجرای گروه موسیقی سوژین

اجرای گروه سوژین به سرپرستی هنرمند گرامی  آقای محسن میکائیلی از اعضای عزیز انجمن صنفی هنرمندان موسیقی ایران در ایوان شمس با حضور جناب آقای اطیابی ریاست انجمن صنفی و آقای غلامعباس علی اصغر مدیر روابط عمومی وجمعی از اساتید موسیقی ایران .

ارسال یک نظر

نسخه آزمایشی