(اگهی دعوت مجمع عمومی انجمن صنفی از اعضا)

(اگهی دعوت مجمع عمومی انجمن صنفی از اعضا)
به اطلاع کلیه اعضای محترم انجمن صنفی هنرمندان موسیقی ایران می رسانیم که مجمع عمومی فوق العاده و همچنین مجمع عمومی عادی سالیانه و انتخابات هیات مدیره و بازرسین که در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۲۸ در ساعت ۱۱:۰۰ الی ۱۴:۰۰ به صورت آنلاین (مجازی)برگزار می گردد.
دستور جلسه فوق العاده: تشکیل مجامع میتواند به صورت غیر حضوری(مجازی)برگزار شود.
دستور جلسه مجمع عمومی عادی: ۱- استماع گزارش سه ساله هیات مدیره ۲- استماع گزارش مالی بازرسی ۳- انتخابات هیات مدیره و بازرسین

ارسال یک نظر

نسخه آزمایشی