حضور دکتر “محمد اللهیاری ” در انجمن صنفی هنرمندان موسیقی ایران

حضور دکتر “محمد اللهیاری ” مدیر کل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاداسلامی در انجمن صنفی هنرمندان موسیقی ایران
در این دیدار که چند ساعت به طول انجامید نکات مهمی در رابطه با موسیقی و مسائل مربوطه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

ارسال یک نظر

نسخه آزمایشی