درگذشت بهنام صفوی

اندوه ما در غم از دست دادن آن عزیز بزرگوار در واژه ها نمیگنجد تنها میتوانیم از خداوند برای جامعه هنری صبری عظیم و برای آن مرحوم روحی شاد و آرام طلب کنیم .

 

انجمن صنفی هنرمندان موسیقی ایران

ارسال یک نظر

نسخه آزمایشی