زمان مصاحبه حضوری ورود به صنف موسیقی

زمان مصاحبه حضوری ورود به صنف موسیقی

جلسه مصاحبه حضوری جهت ورود به صنف موسیقی ایران روز پنج شنبه ۱۳۹۷/۲/۲۰ در محل انجمن صنفی هنرمندان موسیقی ایران برگزار میگردد .

ارسال یک نظر

1 × 5 =

نسخه آزمایشی