شرکت هیات مدیره انجمن در دومین جشنواره مهارت آموزی شاغلین

شرکت هیات مدیره انجمن صنفی هنرمندان موسیقی ایران در دومین جشنواره مهارت آموزی شاغلین در سالن همایشهای اتاق اصناف تهران

 در قسمتی از این همایش ریاست محترم انجمن صنفی با اشاره به عملکرد ۱۹ ساله انجمن و بیمه تامین اجتماعی و همچنین آمادگی مدرسین این انجمن برای قسمت آموزش سازمان فنی و حرفه ایراد سخنرانی فرمودند.
دربخشی دیگر گروه موسیقی ساز بند به سرپرستی استاد حمید آقایی اجرا ی برنامه نمود و در پایان تندیس کارآفرینی و لوح تقدیر توسط مدیر کل آموزش فنی وحرفه ای استان تهران جناب آقای دکتر گرزین به رئیس صنف موسیقی کشور همچنین سرپرست گروه سازبند اهدا گردید .

ارسال یک نظر

نسخه آزمایشی