عروج ملکوتی استاد پیتر سلیمانی پور

عروج ملکوتی استاد پیتر سلیمانی پور
عضو شورای عالی موسیقی انجمن صنفی هنرمندان
موسیقی ایران را به خانواده معززشان همچنین خانواده موسیقی ایران تسلیت عرض مینماییم
روحش شاد.

 

ارسال یک نظر

نسخه آزمایشی