مصاحبه های ورودی دانش آموختگان موسیقی

  • مصاحبه ورودی

    مصاحبه ورودی در حضور کمیته فنی جهت ورود دانش آموختگان به انجمن صنفی هنرمندان موسیقی ایران در تاریخ ۹۷/۱۰/۱۵ برگزار گردید

    ادامه

  • مصاحبه ورودری دانش آموختگان موسیقی

    مصاحبه ورودی دانش آموختگان موسیقی در تاریخ ۱ اسفندماه ۱۳۹۶ با حضورت هیئت مدیره برگزار گردید . این مصاحبه پیرو اطلاعیه قبلی در سالن انجمن برگزار گردید که در ادامه میتوانید تصاویر مربوطه را مشاهده فرمایید .

    ادامه

نسخه آزمایشی