تبریک انجمن صنفی به آقای صارمی

هیات مدیره انجمن صنفی و تمامی اعضای صنف موسیقی کشور این انتصاب شایسته را به استاد صارمی تبریک عرض مینمایند.

ارسال یک نظر

نسخه آزمایشی