در گذشت استاد حسین دهلوی

استاد حسین دهلوی جاودانه شد

حسین دهلوی، ستاره‌ پرنوری در موسیقی ایران، یادگار صبا و شهنازی و از تبار موسیقی‌دانان بزرگ ایران بود که امروز چشم از جهان بربست.

“انجمن صنفی هنرمندان موسیقی” این فقدان گران را به همسر شکیبا و فداکار و فرزندان آن استاد بزرگ و همچنین جامعه‌ بزرگ موسیقی تسلیت و تعزیت می‌گوید.

نام آن مرد بزرگ جاودان بود و جایگاهش والا. برایش آرامش ابدی خواستاریم.

ارسال یک نظر

نسخه آزمایشی