مصاحبه ورودری دانش آموختگان موسیقی

مصاحبه ورودری دانش آموختگان موسیقی

مصاحبه ورودی دانش آموختگان موسیقی در تاریخ ۱ اسفندماه ۱۳۹۶ با حضورت هیئت مدیره برگزار گردید . این مصاحبه پیرو اطلاعیه قبلی در سالن انجمن برگزار گردید که در ادامه میتوانید تصاویر مربوطه را مشاهده فرمایید .

ارسال یک نظر

چهارده + 15 =

نسخه آزمایشی