نشست ریاست صنف و ریاست خانه موسیقی

نشست و بررسی پیرامون چالش های حاضر در موسیقی کشور با حضور رئیس هیات مدیره انجمن صنفی هنرمندان موسیقی ایران جناب آقای محمد اطیابی و مدیر عامل خانه موسیقی جناب آقای حمیدرضا نوربخش ، در دفتر مدیر کل فرهنگ ارشاد اسلامی استان تهران جناب آقای
جاودانی در تاریخ ۹۷/۱۰/۵ برگزار گردید.

ارسال یک نظر

نسخه آزمایشی