خبر خوب برای اعضای فعال انجمن
همکاری صنف موسیقی ایران و اُپارک
از این پس اعضای #فعال انجمن می توانند با تخفیف ویژه از لوکس ترین و‌مدرن ترین پارک آبی تهران بهره مند گردند .
بااستفاده از لینک زیر و‌شماره عضویت انجمن( مندرج بر روی کارت صنف موسیقی )خود میتوانید هم اکنون از این تخفیف ویژه برخوردار شوید
https://b2b.opark.ir/Services.aspx?AgencyID=970102f6dad2369e1c3f10d3c7022d80
( دقت بفرمایید لینک بالا جهت تهیه بلیط فقط از طریق کامپیوتر انجام پذیر میباشد .)

ارسال یک نظر

نسخه آزمایشی