اطلاعیه مهم اخراج اعضاءی خاطی

به نام خدا 

قابل توجه اعضای محترم انجمن صنفی هنرمندان موسیقی ایران که تاکنون اقدام به تعویض کارت سال ۹۸ ننموده اند با توجه به عدم همکاری این عزیزان طبق قانون وزارت کار و رفاه اجتماعی میبایستی از عضویت انجمن تعلیق و متعاقبا جهت قطع همکاری این عزیزان با سازمان تامین اجتماعی اقدامات لازم انجام پذیرد بنابراین این دوستان توجه داشته باشند تا تاریخ ۹۸/۱۰/۱ بیمه تامین اجتماعی این دوستان قطع میگردد. و طبق تعهد نامه ای که به انجمن ارائه نموده اند انجمن صنفی هنرمندان موسیقی ایران در رابطه با قطع بیمه این عزیزان هیچگونه مسئولیتی ندارد و وصل مجدد بیمه از عهده انجمن خارج می باشد.

 

روابط عمومی انجمن صنفی هنرمندان موسیقی ایران

ارسال یک نظر

نسخه آزمایشی